MR Group AS finner lokalene til din virksomhet i Norge. Enten du ligger i kjøpesentre, gatelangs eller næringspark finner vi riktig lokale til deg. Vi arbeider med alle bransjer og har etablert mer enn 100 butikker i Norge.

Bjørn har mer enn 15 års erfaring fra ulike deler av retail industrien i Norge og internasjonalt. Herunder fra profesjonelle internasjonale organisasjoner med sterke merkevarer som Coca-Cola, Carlsberg, Kraft/Mondelez og Findus.

Bjørn er en erfaren leder og har initiert og gjennomført en rekke endringer i organisasjoner for å øke effektivitiet og prestasjon.

Bjørn har hatt ulike lederroller i retail selskap, blant annet som øverste for en Norsk Retail kjede med 130 butikker. Han har også innehatt styreverv som Styreleder og styremedlem innen ulike retail selskap, i tillegg til å være rådgiver overfor investeringsselskap og aktører som ønsker å etablere seg innen retail i Norge.  

MR Group arbeider med detaljister/retailere som ønsker å entre det Norske markedet. Vi tilbyr ekspertise innen lokalisering og etablering (loaction sourcing), selskapspresentasjon, forhandling og prosjektledelse

MR Group tilbyr tjenester til sine klienter som begrenser risiko og sikrer en effektiv ekspansjon uten å måtte etablere store organisasjoner under oppstart i et nytt marked.

MR Group har lang erfaring i å finne frem til de beste lokaler og beliggenheter for norske og internasjonale konsepter. 

MR Group arbeider aktivt med alle deler av bransjen, og har til enhver tid god kunnskap og oversikt over de største handelsområdene i Norge.