MR Group AS finner lokalene til din virksomhet i Norge. Enten du ligger i kjøpesentre, gatelangs eller næringspark finner vi riktig lokale til deg. Vi arbeider med alle bransjer og har etablert mer enn 100 butikker i Norge.

Michael mer enn 15 års erfaring innen retail. Herunder som øverst ansvarlig for utvikling og drift av utenlandsk dual-franchise kjede i Norge, Sverige og Finland.

Michael har gjennom tidene bidratt til over 100 etableringer i Skandinavia. Han har bidratt med dyptgående og uunværlig data og info vedrørende markedet til ulike bransjer. Michaels erfaring og know-how innen prosjekt- og interimledelse er etterspurt blant mange av kundene til MR Group. Forståelsen for og overblikket over handlemønster og ikke minst fremtidige utviklingsplaner i retailnorge, er kompetanse som har tatt tid å bygge opp. Store ressurser brukes på å til enhver tid opprettholde det høye nivå til benyttelse for våre kunder.

Michael besitter flere styreposter herunder i Nordic Council of Shopping Centers (NCSC).

MR Group arbeider med detaljister/retailere som ønsker å entre det Norske markedet. Vi tilbyr ekspertise innen lokalisering og etablering (location sourcing), selskapspresentasjon, forhandling og prosjektledelse

MR Group tilbyr tjenester til sine klienter som begrenser risiko og sikrer en effektiv ekspansjon uten å måtte etablere store organisasjoner under oppstart i et nytt marked.

MR Group har lang erfaring i å finne frem til de beste lokaler og beliggenheter for norske og internasjonale konsepter. 

MR Group arbeider aktivt med alle deler av bransjen, og har til enhver tid god kunnskap og oversikt over de største handelsområdene i Norge.